Krok 2 – Druk ITT-1

Pierwszym krokiem w celu realizacji przyłącza wody i kanalizacji jest wystąpienie do Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (WMK S.A.) o wydanie informacji technicznej, określającej możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.

Czytaj więcej…

Krok 3 – Mapa do celów projektowych

Mapa sytuacyjno – wysokościowa a dokładnie Mapa do celów projektowych jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę budynku, sieci zewnętrznych oraz zjazdu z działki na drogę publiczną i do projektu budowy przyłączy wody, kanalizacji i innych mediów.

Czytaj więcej…

Krok 5 – Wykonanie przyłączy i odbiory

Wykonanie przyłączy i odbiory – posiadając uzgodniony projekt przyłączy oraz komplet uzgodnień z zarządca drogi oraz uzgodnienie z Geodezją (ZKUPSUT, dawniej ZUDP) możemy zgłosić zamiar budowy poprzez wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej, który należy przedłożyć w Sali Obsługi Klienta, ul. Senatorska 9.

Czytaj więcej…