Co należy zrobić, aby doprowadzić wodę do budynku oraz odprowadzić ścieki

Planując budowę domu lub budynku wielofunkcyjnego, oprócz projektu architektonicznego potrzebujemy m.in. doprowadzić wodę do budynku oraz odprowadzić z niego ścieki poprzez przyłącz wody oraz przyłącz kanalizacji. Jak to zrealizować na terenie Krakowa?

Przyłącz wodyPierwszym, podstawowym krokiem jest wystąpienie do MPWiK S.A. o wydanie informacji technicznej określającej możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Sprawę można załatwić w Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko Informacji Technicznej, ul. Senatorska 1 pok. 5.

W tym celu będziemy potrzebowali:

Informacja techniczna wydawana jest w ciągu 20 dni roboczych od daty złożenia jednak w szczególnych wypadkach może przedłużyć się do 30 dni roboczych o czym nas wcześniej powiadomią.

 

 

Jeśli otrzymaliśmy już informacje techniczną, kolejnym krokiem jest przedłożenie do MPWiK wniosku oraz dokumentację projektową opracowaną przez uprawnionego projektanta w celu wydania oświadczenia o warunkach przyłączenia – więcej na ten temat zostało opisane TUTAJ.

Następnie musi nastąpić:
– Wykonanie i odbiór przyłączy,
– Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i rozpoczęcie świadczenia usług przez MPWiK S.A.

Od momentu podpisania końcowej umowy, zakończyliśmy wszystkie czynności potrzebne do zrealizowania przyłącza wody i kanalizacji.

Przygodę z projektowaniem rozpocząłem w 2006 roku. Specjalizuje się w projektowaniu: instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci gazowych, bezodpływowych zbiorników na ścieki (szambo), zagospodarowania wód opadowych.
 • Akairis

  Jakieś poglądowe ceny?

  • Ceny nie są jednoznaczne. W przypadku kiedy nie musimy rozbudowywać sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i skupiamy się tylko na przyłączach:
   – koszt mapy do celów projektowych – około 800-900 zł netto,
   – koszt wykonania projektu przyłącza wody i kanalizacji uzależniony jest od wielu czynników – około 1400-1700 zł za przyłącz wody i kanalizacji.

   Wykonawstwo:
   – przyłącza wody – średnio 100 zł/mb,
   – kanalizacji – średnio 200 zł/mb,
   dodatkowo trzeba uwzględnić koszty ewentualnej studni wodomierzowej jeśli będzie wymagana, rekonstrukcja nawierzchni drogowej lub wykonania przepychu oraz armatury. Te koszty są indywidualne w zależności od przypadku jaki ma Inwestor.
   Trzeba mieć na uwadze aby Wykonawca uwzględnił koszty inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorów.

 • k8

  A co jeśli na mapie do celów proj. nie ma jakiegoś przyłącza które jest w bazie MPWiK?

  • Istniejące uzbrojenie po jego wykonaniu powinno zostać zinwentaryzowane i wprowadzone do zasobu geodezyjnego.
   Jeśli jego brakuje, jest potrzeba i jest dostęp do brakującego uzbrojenia (np. kanalizacja, studnie przyłączeniowe), należało by wykonać inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę i wprowadzić do zasobu geodezyjnego.

   Jeśli MPWiK posiada dokumentację techniczną projektu tych przyłączy w archiwach to na pewno kopia była by pomocna.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

autoresponder system powered by FreshMail