Oświadczenie o warunkach przyłączenia

Na podstawie informacji technicznej wydanej przez MPWiK S.A. osoba dysponująca tytułem prawnym do nieruchomości (Inwestor), zleca uprawnionemu projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej która zostaje wykonana na podstawie ściśle określonych dokumentów oraz konsultacji z inwestorem.

Inwestor lub upoważniony przez niego projektant, występuje do MPWiK S.A. z wnioskiem o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia nieruchomości (druk nr. ITT-3) załączając dokumentację projektową w celu jej uzgodnienia.

Po poprawnej weryfikacji wykonania dokumentacji projektowej przez Dział uzgodnień MPWiK S.A., wodociągi wydają oświadczenie o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci.

Dokument ten jest potwierdzeniem iż przygotowana przez projektanta dokumentacja jest zgodna z wymaganiami wodociągów i określa na jakich zasadach może zostać wykonany przyłącz wody i kanalizacji który razem z opieczętowanym projektem stanowi całość.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć z wnioskiem w Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko Informacji Technicznej pokój nr 5, gdzie także można uzyskać informację w powyższej sprawie.

Jeśli planujesz wykonanie przyłączy do działki, domu lub innej nieruchomości w Krakowie lub okolicach, polecam kontakt po prawej stronie.

Przygodę z projektowaniem rozpocząłem w 2006 roku. Specjalizuje się w projektowaniu: instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci gazowych, bezodpływowych zbiorników na ścieki (szambo), zagospodarowania wód opadowych.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

autoresponder system powered by FreshMail