Przydatne adresy Urzędów

Przydatne adresy związane z realizacją przyłączy wody i kanalizacji w Krakowie.

Nazwa UrzęduAdres
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie
31-586 Kraków, ul. Centralna 53
Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa 31-526 Kraków ul. Grunwaldzka 8
Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu
Miasta Krakowa
30-533 Kraków ul. Rynek Podgórski 1