Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Mapa sytuacyjno – wysokościowa jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę budynku, sieci zewnętrznych oraz zjazdu z działki na drogę publiczną i do zgłoszenia budowy przyłączy wody, kanalizacji i innych mediów.
Przez mapę sytuacyjno – wysokościową należy rozumieć mapę uwzględniającą wyniki pomiarów sytuacyjnych (w poziomie) i wysokościowych (w pionie). Wymogi te spełnia większość map, także mapa zasadnicza.

Czytaj więcej…

Przygodę z projektowaniem rozpocząłem w 2006 roku. Specjalizuje się w projektowaniu: instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci gazowych, bezodpływowych zbiorników na ścieki (szambo), zagospodarowania wód opadowych.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

autoresponder system powered by FreshMail