Wypis i mapa ewidencji gruntów

Szczegółowe informacje, w jaki sposób można uzyskać wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą lub wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego zawiera procedura zewnętrzna Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, GD-2.

Jakie informacje potrzebujemy mieć przy załatwianiu sprawy?
Aby uzyskać wypis oraz mapę ewidencji gruntów i budynków musimy znać numer ewidencyjny działki, nr arkusza mapy, nazwę obrębu.
Informacje te można znaleźć w:
– księdze wieczystej (o ile ją posiadamy),
– umowie notarialnej kupna nieruchomości.

Jeśli nie dysponujemy tymi dokumentami, możemy zgłosić się do Starostwa Powiatowego, i działu prowadzącego ewidencję – powinniśmy tam uzyskać odpowiednie informacje.

Nie musimy być właścicielem nieruchomości, ani posiadać do niej innego prawa (np. użytkowania wieczystego czy dzierżawy) – musimy wykazać interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji.

Opis pełnej procedury GD-2 znajduje się na stronie BIP Kraków.

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie, 31-526 Kraków ul. Grunwaldzka 8

Przygodę z projektowaniem rozpocząłem w 2006 roku. Specjalizuje się w projektowaniu: instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci gazowych, bezodpływowych zbiorników na ścieki (szambo), zagospodarowania wód opadowych.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

autoresponder system powered by FreshMail