Przyłącze wody i kanalizacji w Krakowie – Co należy zrobić, aby wykonać przyłącze

Przyłącze wody i kanalizacji. Planując budowę domu lub budynku wielofunkcyjnego, oprócz projektu architektonicznego potrzebujemy m.in. doprowadzić wodę do budynku oraz odprowadzić z niego ścieki poprzez przyłącze wody i kanalizacji. Jak to zrealizować na terenie Krakowa?

Czytaj więcej…

Krok 1 – Mapa zasadnicza, wypis i mapa ewidencji gruntów

Mapa zasadnicza, wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego – szczegółowe informacje, w jaki sposób można uzyskać dokumenty z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, GD-2.

Czytaj więcej…

Krok 2 – Druk ITT-1

Pierwszym krokiem w celu realizacji przyłącza wody i kanalizacji jest wystąpienie do MPWiK S.A. w Krakowie o wydanie informacji technicznej, określającej możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.

Czytaj więcej…

Krok 3 – Mapa do celów projektowych

Mapa sytuacyjno – wysokościowa a dokładnie Mapa do celów projektowych jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę budynku, sieci zewnętrznych oraz zjazdu z działki na drogę publiczną i do projektu budowy przyłączy wody, kanalizacji i innych mediów.

Czytaj więcej…

Krok 4 – Oświadczenie o warunkach przyłączenia

Na podstawie informacji technicznej wydanej przez MPWiK S.A., osoba dysponująca tytułem prawnym do nieruchomości (Inwestor), zleca uprawnionemu projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej która zostaje wykonana na podstawie ściśle określonych dokumentów oraz konsultacji z inwestorem.

Czytaj więcej…

Krok 5 – Wykonanie przyłączy i odbiory

Wykonanie przyłączy i odbiory – posiadając uzgodniony projekt przyłączy oraz komplet uzgodnień z zarządca drogi oraz uzgodnienie z Geodezją (ZKUPSUT, dawniej ZUDP) możemy zgłosić zamiar budowy poprzez wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej – Druk F4-3-4, który należy przedłożyć w Sali Obsługi Klienta, ul. Senatorska 9.

Czytaj więcej…