Krok 3 – Mapa do celów projektowych

Mapa sytuacyjno – wysokościowa a dokładnie Mapa do celów projektowych jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę budynku, sieci zewnętrznych oraz zjazdu z działki na drogę publiczną i do projektu budowy przyłączy wody, kanalizacji i innych mediów.

Przez mapę sytuacyjno-wysokościową należy rozumieć mapę uwzględniającą wyniki pomiarów sytuacyjnych (w poziomie) i wysokościowych (w pionie). Wymogi te spełnia większość map, także mapa zasadnicza.

Mapę do celów projektowych (w skali 1: 500) może wykonać tylko uprawniony Geodeta. Korzysta on z map znajdujących się w zasobach Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Urzędach Miasta lub Gminy. Następnie sprawdza w terenie czy nie ma nowych obiektów i infrastruktury technicznej, czyli aktualizuje mapę i oddaje do Ośrodka gdzie mapa otrzymuje klauzulę (pieczątkę) z datą i informacją: „niniejsza mapa może służyć do celów projektowych”. Mapa sytuacyjno – wysokościowa jest ważna tak długo dopóki w jej zakresie nie nastąpią zmiany (np. postał budynek, wybudowano uzbrojenie w terenie itp.)

Mapa do celów projektowych nie jest potrzebna do:
– wniosku o wydanie „wuzetki” (warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) w przypadku budynków,
– wniosku o wydanie „ULICP” (ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego) w przypadku sieci zewnętrznych,
– wniosku o uzyskanie informacji o możliwości podłączenia projektowanego budynku do istniejących sieci zewnętrznych (w Krakowie druk ITT-1).
Do tych celów wystarczy mapa (w skali 1: 500 lub 1: 1000), uzyskana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Urzędzie Miasta, od ręki i za niewielką opłatą. Na mapie tej jest informacja: „niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych”.

W celu uzyskania mapy do celów projektowych należy zlecić jej wykonanie uprawnionemu Geodecie.

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie, 31-526 Kraków ul. Grunwaldzka 8

To był trzeci krok, zapraszam na stronę aby poznać kolejny krok:

Krok 4 – Oświadczenie o warunkach przyłączenia