Opłaty za wodę i ścieki na terenie Krakowa – 2014 r.

MPWiK - Komunikat - 2014W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje poniższa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIECena netto w złCena brutto w zł
1.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców3,623,91
2.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Dostawców5,225,64
3.Stawka opłaty abonamentowej
- dla 30-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 90-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego rozliczenia ryczałtowego
- dla 90-dniowego rozliczenia ryczałtowego

5,50
5,50
5,50
1,62

5,94
5,94
5,94
1,75
4.Sawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych0,0280,030
5.Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego216,00233,28
6.Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego203,00219,24

Cena brutto zawiera 8% podatek VAT

Informacja na postawie Komunikatu MPWiK S.A. w Krakowie na podstawie art. 24, ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Poniższy wykres przedstawia ceny w porównaniu z poprzednimi latami: