Opłaty za wodę i ścieki na terenie Krakowa – 2018 r.

W okresie od 12 grudnia 2017 r. do 6 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje poniższa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIECena netto w złCena brutto w zł
1.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców3,904,21
2.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Dostawców5,505,94
3.Stawka opłaty abonamentowej
- dla 30-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 90-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego rozliczenia ryczałtowego
- dla 90-dniowego rozliczenia ryczałtowego
4,70
4,70
4,70
1,89
1,89
5,08
5,08
5,08
2,04
2,04
4.Sawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych0,0280,030
5.Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego229,00247,32
6.Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego217,00234,36

Cena brutto zawiera 8% podatek VAT

Informacja na postawie Komunikatu MPWiK S.A. w Krakowie w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 2180) taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje od dnia 12 grudnia 2017r. do 9 czerwca 2018 r..

Poniższy wykres przedstawia ceny w porównaniu z poprzednimi latami: