Opłaty za wodę i ścieki na terenie Krakowa – 2019 r.

Taryfa 2019

W okresie od 24 maja 2019 r. do 24 maja 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje poniższa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIECena netto w złCena brutto w zł
1.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców3,994,31
2.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Dostawców5,586,03
3.Stawka opłaty abonamentowej
- dla 30-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 90-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego rozliczenia ryczałtowego
- dla 90-dniowego rozliczenia ryczałtowego
4,90
4,90
4,90
1,96
1,96
5,029
5,29
5,29
2,12
2,12
4.Sawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych0,0280,030

Cena brutto zawiera 8% podatek VAT

Informacja na postawie Komunikatu MPWiK S.A. w Krakowie w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 2180) taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje od dnia 24 maja 2019 r. do 23 maja 2020 r..

Poniższy wykres przedstawia ceny w porównaniu z poprzednimi latami: