Krok 4 – Oświadczenie o warunkach przyłączenia

Na podstawie informacji technicznej wydanej przez WMK S.A., osoba dysponująca tytułem prawnym do nieruchomości (Inwestor), zleca uprawnionemu projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej która zostaje wykonana na podstawie ściśle określonych dokumentów oraz konsultacji z inwestorem.

Inwestor a najczęściej upoważniony przez niego projektant, występuje do WMK S.A. z wnioskiem o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia nieruchomości (druk nr. ITT-3) załączając dokumentację projektową w celu jej uzgodnienia.

Po poprawnej weryfikacji wykonania dokumentacji projektowej przez Dział uzgodnień WMK S.A., wodociągi wydają oświadczenie o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci.

Dokument ten jest potwierdzeniem iż przygotowana przez projektanta dokumentacja jest zgodna z wymaganiami wodociągów i określa na jakich zasadach może zostać wykonany przyłącz wody i kanalizacji który razem z opieczętowanym projektem stanowi całość.

Całą powyższą procedurę realizujemy w Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko Informacji Technicznej, gdzie również można uzyskać informację w powyższej sprawie.

Jeśli planujesz wykonanie przyłączy do działki, domu lub innej nieruchomości w Krakowie, zapraszam do kontaktu, nr telefonu znajduje się po prawej stronie.

To był czwarty krok, zapraszam na stronę aby poznać zasadny realizacji przyłączy:

Krok 5 – Wykonanie i odbiór przyłącza