Przyłącze wody i kanalizacji w Krakowie – Co należy zrobić, aby wykonać przyłącze

Przyłącze wody i kanalizacji. Planując budowę domu lub budynku wielofunkcyjnego, oprócz projektu architektonicznego potrzebujemy m.in. doprowadzić wodę do budynku oraz odprowadzić z niego ścieki poprzez przyłącze wody i kanalizacji. Jak to zrealizować na terenie Krakowa?


przyłącze wody i kanalizacjiPierwszym, podstawowym krokiem jest wystąpienie do MPWiK S.A. o wydanie informacji technicznej określającej czy przyłącze wody i kanalizacji jest możliwe do wskazanej nieruchomosci. Sprawę można załatwić w Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko Informacji Technicznej, ul. Senatorska 9.

W tym celu będziemy potrzebowali:

Informacja techniczna wydawana jest w ciągu 20 dni roboczych od daty złożenia jednak w szczególnych wypadkach może przedłużyć się do 30 dni roboczych o czym nas wcześniej powiadomią.

 

Jeśli otrzymaliśmy już informacje techniczną, kolejnym krokiem jest zlecenie Geodecie wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych. Po uzyskaniu mapy należy przedłożyć do MPWiK wniosek oraz dokumentację projektową opracowaną przez uprawnionego projektanta z wykorzystaniem mapy do celów projektowych. Po prawidłowej weryfikacji projektu otrzymujemy oświadczenie o warunkach przyłączenia. Ponad to konieczne jest uzyskanie uzgodnienia ZUDP w Geodezji oraz wszelkie uzgodnienia z Zarządcą Dróg i inne jeśli wymagane – więcej na ten temat zostało opisane TUTAJ.

W następnej kolejności może nastąpić:
– Wykonanie i odbiór przyłączy,
– Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i rozpoczęcie świadczenia usług przez MPWiK S.A.

Od momentu podpisania końcowej umowy, zakończyliśmy wszystkie czynności potrzebne do zrealizowania przyłącza wody i kanalizacji.

To było tak w skrócie, a zapraszam na kolejne strony, gdzie przedstawiam krok po kroku wszystkie etapy jakie są konieczne do realizacji przyłączy:

Krok 1 – Mapa zasadnicza, wypis i mapa ewidencji gruntów