Wykonawstwo sieci i przyłączy – Kraków

Realizacja budowy sieci, przyłączy wody i kanalizacji na terenie Krakowa jest procesem wymagającym doświadczenia oraz przede wszystkim znajomości procedur i wymagań stawianych przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (WMK S.A.).

Proces wykonawstwa na terenie Krakowa nie jest skomplikowany lecz ściśle powiązany z rozwiązaniami zastosowanymi w projektach sieci i przyłączy. Rozwiązania stosowane na terenie Krakowa bardzo odbiegają od rozwiązań stosowanych na terenach innych gmin i zakładów wodociągowych. Uczulam tutaj na wybór firmy, która głównie realizuje inwestycje na terenie gminy Kraków i ma w tym zakresie doświadczenie. Przestrzegam przed rażąco „konkurencyjnymi” ofertami.

Wypełnienie poniższego formularza pozwoli uzyskać kontakt z Wykonawcą z którym współpracuje od wielu lat i którego mogę polecić.

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Telefon*

  Proszę opisać zakres do wyceny*

  Poniżej możesz załączyć dokumenty które mogą pomóc w uzyskaniu wyceny np. mapa z trasami przyłączy lub sieci, treść uzgodnienia itp. lub przekazać później:  Pola oznaczone * są wymagane