Przydatne adresy Urzędów

Przydatne adresy związane z realizacją przyłączy wody i kanalizacji w Krakowie.

Nazwa UrzęduAdres
MPWiK S.A. - Centrum Obsługi Mieszkańców30-106 Kraków, ul. Senatorska 9
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (dawaniej ZIKiT)31-586 Kraków, ul. Centralna 53
Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa 31-526 Kraków ul. Grunwaldzka 8
Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu
Miasta Krakowa
31-545 Kraków ul. Mogilska 41