Przydatne adresy Urzędów

Przydatne adresy związane z realizacją przyłączy wody i kanalizacji w Krakowie.

Nazwa UrzęduAdres
Wodociągi Miasta Krakowa S.A. - Centrum Obsługi Mieszkańcówul. Senatorska 9, 30-106 Kraków
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (dawaniej ZIKiT)ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu
Miasta Krakowa
ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków