Krok 1 – Mapa zasadnicza, wypis i mapa ewidencji gruntów

Mapa zasadnicza, wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego – szczegółowe informacje, w jaki sposób można uzyskać dokumenty z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, GD-2.

Jakie informacje potrzebujemy mieć przy załatwianiu sprawy?
Aby uzyskać wypis oraz mapę ewidencji gruntów i budynków lub mapa zasadnicza musimy znać numer ewidencyjny działki, nr arkusza mapy, nazwę obrębu.
Informacje te można znaleźć w:
– księdze wieczystej (o ile ją posiadamy),
– umowie notarialnej kupna nieruchomości.

Jeśli nie dysponujemy tymi dokumentami, możemy zgłosić się do Wydziału Geodezji do pokoju nr 9, 10 – Inspektor na pewno pomoże w odnalezieniu nieruchomości.

Nie musimy być właścicielem nieruchomości, ani posiadać do niej innego prawa (np. użytkowania wieczystego czy dzierżawy) – musimy wykazać interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji.
Jedynie w przypadku konieczności uzyskania wypisu z ewidencji gruntów konieczne będzie posiadanie pełnomocnictwa co najmniej jednego ze współwłaścicieli.

Opis pełnej procedury GD-2 znajduje się na stronie BIP Kraków.

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie, 31-526 Kraków ul. Grunwaldzka 8

Pierwszy krok za nami! Posiadając mapy i wypis należy udać się do Wodociągów Miasta Krakowa S.A., zapraszam na stronę:

Krok 2 – WMK S.A. – Druk ITT-1