Krok 2 – Druk ITT-1

Pierwszym krokiem w celu realizacji przyłącza wody i kanalizacji jest wystąpienie do Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (WMK S.A.) o wydanie informacji technicznej, określającej możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.

Czytaj więcej…