Opłaty za wodę i ścieki na terenie Krakowa – 2015 r.

MPWiK - Komunikat - 2015W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje poniższa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIECena netto w złCena brutto w zł
1.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców3,814,11
2.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Dostawców5,345,77
3.Stawka opłaty abonamentowej
- dla 30-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 90-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego rozliczenia ryczałtowego
- dla 90-dniowego rozliczenia ryczałtowego

4,58
4,58
4,58
1,80
1,80

4,95
4,95
4,95
1,94
1,94
4.Sawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych0,0280,030
5.Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego224,00241,92
6.Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego212,00228,96

Cena brutto zawiera 8% podatek VAT

Informacja na postawie Komunikatu MPWiK S.A. w Krakowie na podstawie art. 24, ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Poniższy wykres przedstawia ceny w porównaniu z poprzednimi latami: