Wypis i mapa ewidencji gruntów

Szczegółowe informacje, w jaki sposób można uzyskać wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą lub wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego zawiera procedura zewnętrzna Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, GD-2.

Czytaj więcej…

Przygodę z projektowaniem rozpocząłem w 2006 roku. Specjalizuje się w projektowaniu: instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci gazowych, bezodpływowych zbiorników na ścieki (szambo), zagospodarowania wód opadowych.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

autoresponder system powered by FreshMail