Krok 4 – Oświadczenie o warunkach przyłączenia

Na podstawie informacji technicznej wydanej przez MPWiK S.A., osoba dysponująca tytułem prawnym do nieruchomości (Inwestor), zleca uprawnionemu projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej która zostaje wykonana na podstawie ściśle określonych dokumentów oraz konsultacji z inwestorem.

Czytaj więcej…